Tramitació de les llicències federatives 2021/2022


A partir d' ara la temporada esportiva (2021/2022) per a realitzar

la tramitació de les llicències federatives, els formularis estaran

disponibles en format digital.

En els enllaços baix indicats, els interessats

podran omplir i signar els formularis de sol·licitud i al finalitzar el

procés rebran un missatge de correu electrònic adjuntant un arxiu PDF

amb la sol·licitud omplerta.

L’hauran de fer arribar a la secretaria del Club al mail

licencia@cncornella.cat el pdf rebut i dni a dues cares en format pdf també

indican nom del interessat i categoria per a formalitzar,

si s'escau, la tramitació de la llicència en el portal Leverade.FORMULARIS


Esportistes i esportistes màsters

https://www.jotform.com/211853264608053


Delegats i entrenadors

https://www.jotform.com/211854729485063PasaPasOmplirSolicitudLlicencia
.pdf
Download PDF • 1.05MB

314 views0 comments

Recent Posts

See All